Inspirasjon

Frå søppelrydding til førebygging

Hva kan enkeltpersoner og bedrifter gjøre, og hvilke politiske tiltak må til?

I 2017 arrangerte Naturvernforbundet Hordaland et åpent møte hvor vi diskuterte hvilke steg som må tas for å gå fra å rydde til å forebygge. Innledere for kvelden var Kenneth Bruvik, Lars Ågren, Nils Tore Skogland og Synnøve Kvamme.

Møtet var en del av den faste møteserien Naturlig onsdag som arrangeres den første onsdagen i måneden. Følg med på våre arrangementer. Les møtereferatet. Se hele møtet her: