Merkelapp, skilt

Merke: Norsk Tipping
Dato: 20. februar 2019

Hvor ble dette funnet?